Vai jārunā par finansēm pirms kopdzīves uzsākšanas?

Ja reiz attiecības ir sasniegušas stadiju, kad ir doma par kopdzīves uzsākšanu, tad viena no svarīgākajām lietām ir finanses. Dažreiz pāru starpā visa finansiālā situācija ir zināma jau pēc pirmajiem pāris mēnešiem. Taču ne vienmēr tā ir. Arī tad, ja regulāri viens pie otra ciemojaties un daudz laika pavadiet kopā, tad tāpat nevar īsti saprast otra cilvēka finansiālo stāvokli, ja par to konkrēti neaprunājas. Visiem cilvēkiem finansiālā situācija ir konkrēta – visu var nosaukt ar konkrētiem skaitļiem, tāpēc, ja attiecības ir tik nopietnas, ka uzsāksiet kopdzīvi un veidosiet ģimeni, tad vairs nav vietas noslēpumiem vai meliem. Ja tiek veidota jauna ģimene, tad arī finanses parasti ir kopīgas (propreté de la voiture). Varbūt ne pavisam kopīgas, bet kaut kādā mērā tomēr ir jārēķinās arī ar otru cilvēku. Labi būtu arī pastāstīt par dažādiem kredītiem un aizņēmumiem – gan tiem, kuri jau nomaksāti, gan tiem, par kuriem vēl tiek maksāts. Tas ir svarīgi ne tikai tāpēc, lai zinātu kādi vēl katru mēnesi būs izdevumi, bet arī tāpēc, lai zinātu vai būs iespējams, piemēram, iegādāties kopīgu mājvietu. Arī tad ja ir zināms vienam par otru algas apmērs, tad par dažādiem kredītiem vai cita veida līdzīgām saistībām cilvēkiem parasti nepatīk runāt un par to stāstīt. Protams, būtu arī jāizlemj par kopīgo finanšu situāciju, t.i., vai visa nauda būt kopīga, kā notiks rēķinu maksāšana, kurš sekos līdzi finansēm utt. To noskaidrot ir svarīgi, jo katram varbūt ir nedaudz citādāka izpratne par šādām situācijām. Var gadīties, ka viens uzskata, ka viss ir jāmaksā tieši uz pusēm, citi uzskata, ka katram jāmaksā savi rēķini, un pārējie tiek sadalīti, bet citi varbūt teiktu, ka vienam ir jāmaksā visi komunālie rēķini, bet otram pārējie. Vai arī katram jāmaksā proporcionāli savam algas apmēram. Būtībā šie varianti ir ļoti daudz. Lai arī daži ir visai līdzīgi, tāpat var būt pāris nozīmīgas atšķirības. Tāpēc ir svarīgi noskaidrot otra cilvēka attieksmi un uzskatus šajā ziņā. Jo patiesībā nauda un finanses ir viena no tēmām, par kuru ģimenē strīdas visbiežāk. Un tas arī var būt iemesls, lai izbeigtu attiecības – jo nav saskaņas attieksmē pret finansēm. Vēl ir jānoskaidro kāda ir partnera attieksme pret tēriņiem kā tādiem (kas nav rēķini). Visticamāk attiecību gaitā tas jau ir noskaidrots, bet tāpat derētu pārliecināties. Jo būs grūti par kaut ko vienoties vai vispār sadzīvot, ja viens būs tāds tipisks krājēja un plānotāja tips, bet otrs tikai ļausies sajūtām un nedomās par nākotni nemaz. Ne visi cilvēki ir krājēji, bet veidojot jaunu ģimeni, kaut kādus uzkrājumus veidot vajadzētu (meilleur aspirateur avec sac). Protams, ka ir jānoskaidro lietas par otra cilvēka nākotnes plāniem – tieši karjeras un darba jomā. Šobrīd varbūt ir zināma otra cilvēka situācija un alga, taču varbūt otrs plāno pēc pāris mēnešiem mainīt darbu vai uzsākt studijas, vai vēl ko būtisku mainīt. Ja uzsākot kopdzīvi tiek plānota arī jauna mājokļa iegāde, tad šī nākotnes plāna informācija ir patiešām svarīga. Cerams, ka jau pirms kopdzīves uzsākšanas cilvēki viens otru ir iepazinuši, un nemaz nav vajadzības īpaši runāt par visām šīm lietām, taču, ja kaut kas no tā iepriekš nav izrunāts vai arī kaut kas ir mainījies, tad labāk to uzreiz izrunāt.